गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

महानिर्देशक
महानिर्देशक श्री बासुदेव रेग्मी

महानिर्देशक श्री बासुदेव रेग्मी
९८५६०११४६५
regmibasu@gmail.com

सूचना अधिकारी
महानिर्देशक श्री बासुदेव रेग्मी

बिनोद शर्मा
9856088253

प्रकाशन